Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Författningsändringsregister: 1997

1421/1997
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1420/1997
Utrikesministeriets meddelande om straffbestämmelser som gäller rådets förordning om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Sierra Leone
1418/1997
Handels- och industriministeriets beslut om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
1417/1997
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om arbetstagares pensionsavgift
1412/1997
Lag om utkomststöd
1411/1997
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om märkning av och förteckningar över svin
1409/1997
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om godkännande av vissa stadganden i konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord
1407/1997
Utrikesministeriets meddelande om ändring av beslutet om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänstemän inom utrikesrepresentationen
1406/1997
Utrikesministeriets meddelande om ändring av beslutet om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänstemän inom utrikesrepresentationen
1405/1997
Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie för statliga affärsverk under år 1998
1402/1997
Lag om stödjande av arbetslösas frivilliga studier
1400/1997
Statsrådets beslut om tillämpningen år 1997 av statsrådets beslut om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling
1399/1997
Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1997
1396/1997
Förordning om lantbrukets forskningscentral
1395/1997
Lag om forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
1394/1997
Lag om upphävande av lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark
1393/1997
Trafikministeriets beslut om sammankoppling av teleföretags telenät och teletjänster
1392/1997
Förordning om de stater som avses i 2 § 3 mom. lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund
1391/1997
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sverige om beredskapslagring av olja
1390/1997
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.