1202/1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om när lantmäteriverkets prestationer skall vara avgiftsbelagda och grunderna för avgifterna samt storleken av de avgifter som uppbärs för prestationerna

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Upphövda: 959/2001 Viitetiedot
Förvaltningsområde: Jord- och skogsbruksministeriet
Ikraftträdande: 01.01.1997

Författningar som upphävs

Denna författning har utfärdats med stöd av följande författningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.