Författningsändringsregister: 1996

1377/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1376/1996
Trafikministeriets beslut om avgifter för förarexamina
1375/1996
Inrikesministeriets beslut om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifterna
1367/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om olycksfallsombud
1366/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fångsttider för Finlands laxkvot
1365/1996
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1364/1996
Statsrådets beslut om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
1363/1996
Statsrådets beslut om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna 1997
1362/1996
Statsrådets beslut om avdraget från folkpensionsbeloppet 1997
1361/1996
Statsrådets beslut om förbud mot att bekämpningsmedel som innehåller vissa aktiva substanser släpps ut på marknaden och används
1358/1996
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av luftfartsavtalet med konungariket Thailand
1357/1996
Förordning om ikraftträdande av ö verenskommelsen med Estland om gränsen mellan havszonerna i Finska viken och norra Östersjön
1355/1996
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fångst av harr inom Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner
1349/1996
Lag om fastighetssamägares deltagande i åtgärder enligt lagstiftningen om skogsbruksfinansiering
1346/1996
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävling år 1997
1345/1996
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1340/1996
Lag om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion
1338/1996
Förordning om bekämpande av djursjukdomar på Europeiska gemenskapens inre marknad och vid export till tredje land
1337/1996
Förordning om statens köttbesiktningspersonal
1336/1996
Förordning om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.