Författningsändringsregister: 1995

1773/1995
Förteckning angående uttaxering per skatteöre år 1996
1770/1995
Skattestyrelsens beslut om mervärdesskattefri försäljning till resande
1769/1995
Skattestyrelsens beslut om villkoren för upprätthållande av skatteupplag
1766/1995
Förordning om bringande i kraft av Världspostföreningens allmänna reglemente och övriga avtal
1765/1995
Förordning om bringande i kraft av det femte tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution
1764/1995
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av samarbetsöverenskommelsen mellan de nordiska länderna och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i den
1763/1995
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen om ändring av samarbets- överenskommelsen mellan de nordiska länderna
1762/1995
Skattestyrelsens beslut om skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning
1761/1995
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1760/1995
Finansministeriets beslut om deklarationsskyldighet
1759/1995
Finansministeriets beslut om befrielse från motorfordonsskatt eller nedsättning av skatten för vissa utomlands registrerade fordon
1758/1995
Förordning om skatt på motorfordon
1757/1995
Skattestyrelsens beslut om begränsning av hushållenas skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1756/1995
Handels- och industriministeriets beslut om färgämnen för användning i livsmedel och alkoholdrycker
1755/1995
Statsrådets beslut om skogscentraler
1754/1995
Förordning om gårdsbrukets utvecklingsfond
1753/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 12 b § lagen om pension för arbetstagare avsedd arbetstagares pensionsavgift
1743/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1742/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1741/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dyrortsklassificering av orterna för utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.