Författningsändringsregister: 1995

1534/1995
Statsrådets beslut om skärgårdskommuner och de skärgårdsdelar i andra kommuner på vilka tillämpas stadgandena om skärgårdskommuner
1532/1995
Förordning om försök med nödcentraler
1528/1995
Lag om upphävande av lagen om olycksfallsverket
1522/1995
Reglemente för statsrådet
1521/1995
Förordning om republikens presidents arkiv
1520/1995
Förordning om kanslistadgan för republikens presidents kansli
1519/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 9 § lagen om pension för arbetstagare avsedda indextal
1518/1995
Statsrådets beslut om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna
1517/1995
Statsrådets beslut om gruppering av kommunerna för utbetalning av frontmannapension
1516/1995
Statsrådets beslut om gruppering av kommunerna för utbetalning av familjepension
1515/1995
Statsrådets beslut om gruppering av kommunerna för utbetalning av folkpension
1501/1995
Lag om beaktande av arbetstagares arbetspensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar
1490/1995
Lag om tillämpning av 9 § lagen om pension för arbetstagare
1481/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa föreskrifter
1480/1995
Arbetsministeriets beslut om storleken 1996 av markbeloppen enligt 1 och 2 §§ statsrådets beslut om grunderna för ersättning åt arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka
1479/1995
Handels- och industriministeriets beslut om elmarknadscentralens avgiftsbelagda prestationer
1478/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stödets storlek under året 1995 baserat på bisamhällens antal
1477/1995
Handels- och industriministeriets beslut om innehållet i CGR- och GRM-examina
1474/1995
Lag om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
1472/1995
Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.