Författningsändringsregister: 1995

1471/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1470/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
1445/1995
Lag om upphävande av lagen om bärkraftsklassificering av kommunerna
1443/1995
Lag om vissa regleringar av statsandelarna till kommunerna 1996
1442/1995
Skattestyrelsens beslut om de grunder för beräkning av naturaförmåner som skall tillämpas vid beskattningen för 1996
1441/1995
Skattestyrelsens beslut om de grunder för beräkning av naturaförmåner som skall tillämpas vid beskattningen för 1995
1440/1995
Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen
1433/1995
Statsrådets beslut om strukturpolitiskt programbaserat stöd för landsbygden i fråga om skogsförbättringsarbeten
1425/1995
Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/72) avsedda belopp
1424/1995
Handels- och industriministeriets beslut om publicering och anmälan till elmarknadsmyndigheten av elminutförsäljarens försäljningsvillkor och -priser
1422/1995
Statsrådets beslut om fastställande av allmän dyrortsklassificering av kommunerna
1420/1995
Förordning om Tekniska högskolan
1417/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1416/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1415/1995
Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband
1412/1995
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om upprättande av Internationella institutet för demokrati och fria val
1411/1995
Förordning om ikraftträdande av avtalet om offentlig upphandling
1410/1995
Lag om framskjuten verkställighet av den systematiska tandvården för vuxna
1407/1995
Förordning om Centralen för utsädespotatis
1406/1995
Lag om Centralen för utsädespotatis

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.