Författningsändringsregister: 1995

1326/1995
Förordning om undantag från tillämpningen av ellagen i fråga om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
1325/1995
Förordning om upphävande av förordningen om vissa bär-, frukt- och grönsaksprodukter samt vissa drycker
1324/1995
Förordning om upphävande av förordningen om hönsägg
1323/1995
Förordning om upphävande av smörförordningen
1322/1995
Förordning om upphävande av förordningen om mjölkpulver
1321/1995
Förordning om upphävande av förordningen om honung
1320/1995
Förordning om rådet för utvärdering av högskolorna
1315/1995
Statsrådets beslut om ersättningar för minskning av referenskvantiteterna för mejerimjölk
1314/1995
Förordning om beredskap för elektronisk kommunikation
1309/1995
Lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 1996 och 1997
1305/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1304/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionskassor
1301/1995
Förordning om ikraftträdande av ändringar i tilläggsprotokollet om vägmarkeringar till den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler
1299/1995
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till den europeiska överenskommelsen som utgör tillägg till konventionen om vägmärken och signaler
1297/1995
Förordning om ikraftträdande av ändringar i konventionen om vägmärken och signaler och dess bilagor 1-9
1296/1995
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ryssland om öppnande av gränsövergångsstället Niirala för internationell bil- och tågtrafik
1295/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1294/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1293/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1290/1995
Statsrådets beslut om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionsstiftelser

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.