Författningsändringsregister: 1995

13/1995
Handels- och industriministeriets beslut om förpackningspåskrifter för vissa livsmedelsfetter
11/1995
Förordning om ikraftträdande av den europeiska överenskommelsen om utbyte av terapeutiska substanser av humant ursprung
10/1995
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om anslutning av Finland till konventionen om Europeiska rymdorganet och därtill hörande villkor
9/1995
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga IV till konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö
8/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
7/1995
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande angående social och hälsovårdsministeriets beslut om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård samt om aktiva produkter för implantation
4/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer
3/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om inskränkning av införsel av alkoholdrycker i vissa fall
2/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals prestationer
1/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.