Författningsändringsregister: 1995

1287/1995
Lag om Rättsregistercentralen
1286/1995
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
1285/1995
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet för mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1995
1284/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter för vissa prestationer av kontrollcentralen för växtproduktion
1279/1995
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Lettland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
1278/1995
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
1277/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om beloppet av nationellt stöd till potatisodlare
1276/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om betalande av stöd till fiskodlingsnäringen under en övergångsperiod
1275/1995
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dagen för utbetalning av barnbidrag
1267/1995
Lag om avgift som för 1996 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna
1265/1995
Finansministeriets beslut om prägling av ett EU-jubileumsmynt
1264/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avbrytande av fiske efter lax med fartyg under finsk flagg
1263/1995
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 1995
1262/1995
Statsrådets beslut om räntestöd för vissa finansiella instituts krediter till trädgårdshushållningen
1261/1995
Statsrådets beslut om de allmänna villkoren för räntestödslån för trädgårdshushållningen
1259/1995
Förordning om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket
1257/1995
Handels- och industriministeriets beslut om specificering av försäljningspriserna på el vid faktureringen
1256/1995
Handels- och industriministeriets beslut om anmälan till elmarknadsmyndigheten om försäljningsvillkoren för och -priserna på nättjänster
1251/1995
Lag om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten
1250/1995
Lag om temporär ändring av lagen om laggranskningsrådet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.