Författningsändringsregister: 1995

1249/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1248/1995
Undervisningsministeriets beslut om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer
1246/1995
Statsrådets beslut om återvinning och behandling av kasserade däck
1245/1995
Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Republiken Cypern
1244/1995
Lag om temporär ändring av folkpensionsanstaltens finansiering 1996
1238/1995
Lag om avgivande av berättelse om folkhälsotillståndet till riksdagen
1230/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1229/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1228/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utbyte av fiskekvoter mellan Finland och Sverige
1227/1995
Förordning om områden där luftfart är inskränkt
1221/1995
Förordning om upphävande av 2 § förordningen om statsunderstöd för kriminalvårdsarbete
1218/1995
Handels- och industriministeriets beslut om gruvkartor
1215/1995
Handels- och industriministeriets beslut om dagar för söndagsöppethållning enligt lagen om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers affärstid
1214/1995
Statsrådets beslut om grunderna för Tekniska kontrollcentralens avgiftsbelagda prestationer
1211/1995
Förordning om oljeeldningsaggregat
1209/1995
Miljöministeriets beslut om riktgivande värden på fridlysta djur och växter
1208/1995
Förordning om besiktningsorgan som utför besiktningar av tankar och förpackningar som används vid transport av farliga ämnen
1207/1995
Förordning om ikraftträdande av ändringar i de till 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss anslutna reglerna
1205/1995
Lag om upphävande av kreditskattelagen
1202/1995
Handels- och industriministeriets beslut om säkerhetsteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.