Författningsändringsregister: 1995

1186/1995
Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att utge innehållningsbevis och om tillgodoräknande av förskottsinnehållning samt gottgörelse för bolagsskatt
1185/1995
Arbetsministeriets beslut angående tillämpning av statsrådets beslut om användning av EEG-typgodkända traktorer i farliga förhållanden
1181/1995
Försvarsministeriets beslut om de allmänna dagarna för värnpliktigas inträde i beväringstjänst under år 1998
1161/1995
Finlands Banks meddelande om Finlands Banks grundränta
1160/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om verkställande av det i det nordliga stödet ingående stödet per djur till renhushållningen för renskötselåret 1995/96
1159/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avbrytande av fiske efter torsk inom estniska vatten med fartyg under finsk flagg
1158/1995
Statsrådets beslut om nedsättning av justeringen av annuiteten för hyreshuslån och lån för bostadsrättshus
1157/1995
Förordning om tillämpning av 9 och 9 a §§ förordningen om pension för arbetstagare 1995
1149/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1148/1995
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om samarbete för bekämpning av brott
1147/1995
Förordning om märkning av material som används i huvudbeståndsdelarna av skodon som säljs till konsumenterna
1146/1995
Finansministeriets beslut om det jubileumsmynt som präglas med anledning av Förenta Nationernas 50-årsjubileum
1144/1995
Statsrådets beslut om nationellt stöd för biodling under 1995
1143/1995
Förordning om säkerhetsteknikcentralen
1142/1995
Förordning om Tekniska kontrollcentralen
1141/1995
Förordning om ikraftträdande av ändringar i avtalet om upprättandet av Interamerikanska utvecklingsbanken samt i de allmänna reglerna för upptagandet av icke-regionala stater till medlemmar i banken
1140/1995
Förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de kärnvapenfria länderna i Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och Internationella atomenergiorganet
1139/1995
Förordning om tillämpning av 5 § produktansvarslagen på Furstendömet Liechtenstein
1138/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1137/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.