Författningsändringsregister: 1995

1136/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1135/1995
Statsrådets beslut om de grunder som skall tillämpas då ägarbostadsaravalån beviljas, då ägarbostadslån godkänns som räntestödslån samt då boende väljs
1134/1995
Statsrådets beslut om genomsnittliga belopp för de enhetspriser för undervisnings- och biblioteksväsendet som läggs till grund för statsandelen år 1996
1131/1995
Skattestyrelsens beslut om skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning
1130/1995
Skattestyrelsens beslut om sätten för och storleken av förskottsinnehållning
1129/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets beslut om produktionspremie förull
1128/1995
Inrikesministeriets beslut om upphävande av inrikesministeriets beslut om polisens uniform och beväpning
1127/1995
Miljöministeriets beslut om en temporär riksomfattande avfallsplan som gäller avfallstransporter
1125/1995
Förordning om täckning av ansvarsskulden i försäkringsföreningar som bedriver direktförsäk- ringsrörelse
1124/1995
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av vägtrafiklagen
1123/1995
Handels- och industriministeriets beslut om ett allmänt undantag från förordningen om hönsägg
1116/1995
Förordning om polisens personregister
1114/1995
Handels- och industriministeriets beslut om inspektion och service av eldrivna hissar samt av vissa andra lyft- och förflyttningsanordningar
1112/1995
Polisförordning
1109/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1108/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1106/1995
Förordning om folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1408/71
1105/1995
Lag om upphävande av vissa stadganden i lagen om godkännande av vissa bestämmelser i Gemensamma EES-kommittens beslut nr 7/94 om ändring av protokoll 47 och vissa bilagor till EES-avtalet och om tillämpningen av beslutet
1103/1995
Finansministeriets beslut om slutförande av beskattningen för skatteår 1994
1100/1995
Inrikesministeriets beslut om upphävande av inrikesministeriets beslut om väktares klädsel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.