Författningsändringsregister: 1995

1098/1995
Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut angående tillämpningen av lagen om skydd i arbete på hängställningar och på kontrollen av dem
1097/1995
Statsrådets beslut om upphävande av 5 § 3 punkten statsrådets beslut om kompensation för varaktiga naturbetingade nackdelar
1095/1995
Förordning om ikraftträdande av Europaskolans stadga och protokollen i anslutning därtill
1094/1995
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ungern om samarbete på kulturens, undervisningens och forskningens område
1092/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1091/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut
1090/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetskrav i samband med betalningen av nationellt produktionsstöd för vissa växtodlingsprodukter
1088/1995
Statsrådets beslut om omorganisering av fyra polisdistrikt
1087/1995
Förordning om upphävande av förordningen angående registrering av och igenkänningstecken för fiske- och fångstfartyg
1085/1995
Förordning om Tammerfors universitet
1082/1995
Förordning om upphävande av vissa stadganden i förordningen om lärarutbildning
1079/1995
Inrikesministeriets beslut om avgifter för notarius publicus prestationer
1071/1995
Lag om säkerhetsteknikcentralen
1070/1995
Lag om Tekniska kontrollcentralen
1069/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1065/1995
Förordning om Åbo handelshögskola
1064/1995
Förordning om ikrafttradande av avtalet med Amerikas Förenta Stater om vetenskapligt-tekniskt samarbete
1063/1995
Förordning om ikrafttradande av överenskommelsen mellan Finland, Estland och Sverige om M/S Estonia
1060/1995
Lag om undantagstillämpning av 25 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1009/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.