Författningsändringsregister: 1995

1007/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om tryggande av den livsmedelshygieniska kvaliteten vid import från tredje land av fiskerivaror samt bearbetade och beredda produkter av dem
1002/1995
Förordning om ikraftträdande av den europeiska konventionen om samproduktion av filmverk
1001/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1000/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land
998/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
997/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
996/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
995/1995
Statsrådets beslut om arealtillägg för 1995
994/1995
Förordning om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna
993/1995
Förordning om tillämpningen av lagen om gränserna för Finlands territorialvatten
991/1995
Finansministeriets beslut om förfallodagarna för skatt och skogsvårdsavgiftsom debiterats för 1994
990/1995
Handels- och industriministeriets meddelande om ett beslut
986/1995
Förordning om ikraftträdande av kulturavtalet mellan Finland och Luxemburg
985/1995
Förordning om ikraftträdande av den i enlighet med konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö ingångna överenskommelsen mellan Finland och Sverige om uppdelning i ansvarsregioner
984/1995
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om förfarandet vid ändring av territorialvattengränserna i Finska viken
983/1995
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sverige om avgränsning i Ålands hav och norra Östersjön av Finlands kontinentalsockel och fiskezon och Sveriges ekonomisk zon
982/1995
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om gränserna för Finlands territorialvatten
980/1995
Lag om överlåtelse av en fastighet till Republiken Lettland
974/1995
Sametingslag
972/1995
Lag om upphävande av lagen angående yttrande-, församlings- och föreningsfrihet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.