1375/1995

Statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen samt vissa klorerade lösningsmedel

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Upphävd: 1208/1997 Referensuppgifter
Förvaltningsområde: Social- och hälsovårdsministeriet
Ikraftträdande: 20.12.1995
OBS: Innehåller bilagor 1-2

Denna författning har utfärdats med stöd av följande författningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.