Författningsändringsregister: 1994

Författningsändringar i nummerordning

1599 - 1574 ...325 - 294 293 - 262 260 - 226 225 - 193 192 - 169 168 - 122 121 - 96 95 - 57 56 - 30 26 - 1

26/1994
Förordning om styrning av husdjursproduktionen
24/1994
Undervisningsministeriets beslut om avgifter vid arkivväsendet
23/1994
Statsrådets beslut om indragning av vissa tjänster vid försvarsministeriet och om inrättande av en tjänst inom ministeriets förvaltningsområde
13/1994
Förordning om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
12/1994
Lag om behörighet för och rättshjälp till tribunalen som behandlar brott som begåtts i det forna Jugoslavien
11/1994
Lag om immunitet i vissa fall för personer som deltar i rättegång och förundersökning
6/1994
Lag om upphävande av lagen om inkallande av svarande i brottmål till domstol i annat nordiskt land
5/1994
Lag om upphävande av lagen om upptagande av bevisning i brottmål inför utländsk myndighet samt om handräckning åt utländsk myndighet i dylika mål
4/1994
Lag om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
3/1994
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Republiken Korea om samarbete inom kultur, undervisning och vetenskap
2/1994
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
1/1994
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan de nordiska länderna om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer
Författningsändringar i nummerordning

1599 - 1574 ...325 - 294 293 - 262 260 - 226 225 - 193 192 - 169 168 - 122 121 - 96 95 - 57 56 - 30 26 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.