Författningsändringsregister: 1994

1573/1994
Förordning om ikraftträdande av vissa till fiskeripolitikens område hörande lagar med anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
1572/1994
Förordning om ikraftträdande av vissa lagar om utrikeshandel och offentlig upphandling som anslutar sig till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
1569/1994
Förordning om importövervakning av vissa animaliska livsmedel
1566/1994
Förordning om ikraftträdande av lagar om ändring av vissa lagar som gäller livsmedelshygien
1561/1994
Skattestyrelsens beslut om uppgifter som skall lämnas i utländsk näringsidkares ansökan om återbäring av mervärdesskatt samt om handlingar som skall fogas till ansökan
1559/1994
Förordning om temporär tillämpning av lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar på vissa kretsmönster
1557/1994
Förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa ärenden som gäller bostadsbidrag
1555/1994
Förordning om ikraftträdande av lagen om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen
1554/1994
Lag om stadganden om rättsvård som ansluter sig till medlemskapet i Europeiska unionen
1550/1994
Finansministeriets beslut om proviantering av vissa transportmedel samt om tullar på vissa varor som enskilda personer inför
1548/1994
Statsrådets beslut om tullverkets behörighet vid beskattningen av lager av vissa jordbruksprodukter
1547/1994
Förordning om accis på flytande bränslen
1546/1994
Förordning om påförande av accis
1545/1994
Förordning om deklaration av i 1 § 2 mom. lagen om vissa temporära tullar avsedda varor till tullmyndigheten
1543/1994
Tullförordning
1542/1994
Förordning om tidpunkten för ikraftträdandet i fråga om vissa till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen anknutna lagar angående beskattning, tullar och utrikeshandel samt tullverket
1541/1994
Förordning om ikraftträdande av fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget
1540/1994
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
1539/1994
Finansministeriets beslut om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier
1538/1994
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillämpningen av lagen om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1995

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.