Författningsändringsregister: 1994

1482/1994
Bilskattelag
1479/1994
Lag om skatteskalorna för 1995
1478/1994
Lag om upphävande av lagen om skattelättnader för främjande av produktionsverksamheten
1476/1994
Lag om upphävande av vissa lagar om accis
1474/1994
Lag om sötsaks- och läskedrycksaccis
1473/1994
Lag om accis på vissa energikällor
1472/1994
Lag om accis på flytande bränslen
1471/1994
Lag om accis på alkohol och alkoholdrycker
1470/1994
Lag om tobaksaccis
1469/1994
Lag om påförande av accis
1468/1994
Lag om upphävande av vissa lagar som hänför sig till utrikeshandeln
1466/1994
Tullag
1464/1994
Skattestyrelsens beslut om begränsning av hushållningarnas skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
1463/1994
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid museiverket
1462/1994
Finansministeriets beslut om nationella organ vid utlämnande av insynsskyddade uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor
1456/1994
Lag om upphävande av 39 § 2 mom. lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1444/1994
Lag om vissa arrangemang för finansiering av undervisning och kulturverksamhet 1995
1441/1994
Inrikesministeriets beslut om när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om avgifterna för offentligrättsliga prestationer
1440/1994
Trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter
1439/1994
Lag om upphävande av 12 § 2 mom. lagen om ändring av lagen om stiftelser

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.