Författningsändringsregister: 1994

1438/1994
Statsrådets beslut om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
1437/1994
Statrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
1424/1994
Lag om tillämpning av 16 § lagen om läroavtalsutbildning under 1995 och 1996
1422/1994
Lag om vissa arrangemang som gäller personalens ställning vid kommunaliseringen av yrkesläroanstalter som hör till undervisningsministeriets förvaltningsområde
1421/1994
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
1415/1994
Havsskyddslag
1412/1994
Lag om frivilligt deltagande för industriföretag i miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen
1409/1994
Förordning om upphävande av 7 § sjukförsäkringsförordningen
1403/1994
Lag om höjd socialskyddspremie för personer med pensionsinkomst
1402/1994
Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift för 1995
1401/1994
Lag om sjukförsäkringsavgift och sjukförsäkringspremie för 1995
1396/1994
Handels- och industriministeriets beslut om elinstallationers säkerhet
1395/1994
Inrikesministeriets beslut om avgifter för Räddningsinstitutets prestationer och om grunderna för avgifterna
1394/1994
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om godkänd vård vid narkotikabrott
1393/1994
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid centret för internationellt personutbyte
1389/1994
Förordning om ikraftträdande av det gemensamma protokollet om tillämpningen av Wienkonventionen och Pariskonventionen
1387/1994
Undervisningsministeriets beslut om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1386/1994
Förordning om trafikministeriet
1384/1994
Förordning om verifiering av explosiva varors överensstämmelse med kraven
1382/1994
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.