Författningsändringsregister: 1994

1344/1994
Förordning om alkoholdrycker och sprit
1341/1994
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet uppbär avgift
1339/1994
Statsrådets beslut om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna
1338/1994
Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie för statliga affärsverk under år 1995
1332/1994
Förordning om undervisningsministeriet
1322/1994
Lag om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1995
1321/1994
Lag om arbetslöshetsförsäkringspremie 1995
1316/1994
Undervisningsministeriets beslut om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1315/1994
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid domkapitlen
1314/1994
Statsrådets beslut om säkerhetsföreskrifter för maskiner
1313/1994
Social- och hälsovårdsministeriets meddelande om vissa beslut
1312/1994
Social- och hälsovårdsministeriets beslut på ansökan, som berör fastställandet av nya stadgar för Utbildnings- och avgångsbidragsfonden
1311/1994
Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Lettland
1310/1994
Lag om avgift som för 1995 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna
1309/1994
Lag om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död
1303/1994
Lag om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket
1299/1994
Lag om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
1297/1994
Lag om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling
1293/1994
Lag om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1292/1994
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om när lantmäteriverkets prestationer skall vara avgiftsbelagda och grunderna för avgifterna samt storleken av de avgifter som uppbärs för prestationerna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.