Författningsändringsregister: 1994

1291/1994
Arbetsministeriets beslut om storleken 1995 av markbeloppen enligt 1 och 2 §§ statsrådets beslut om grunderna för ersättning åt arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka
1290/1994
Inrikesministeriets beslut om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer
1289/1994
Statsrådets beslut om vissa grunder för aravalångivningen
1288/1994
Statsrådets beslut om grunderna för statsbidrag till Finlands Utrikeshandelsförbund
1285/1994
Förordning om upphävande av 3 § beskattningsförordningen
1284/1994
Lag om ägobyte mellan staten och Oy Hackman Ab
1283/1994
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om storleken av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
1282/1994
Statsrådets beslut om investeringsstöd och stöd för anpassning av produktionen som för år 1994 skall beviljas näringsidkare som bearbetar råvaror med jordbruksursprung
1280/1994
Hälsoskyddsförordning
1278/1994
Statsrådets beslut om de grunder som skall tillämpas då ägarbostadsaravalån beviljas, då ägarbostadslån godkänns som räntestödslån samt då boende väljs
1276/1994
Lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1270/1994
Finansministeriets beslut om ersättningar som uppbärs för förmåner i anslutning till statens personalbostäder
1269/1994
Finansministeriets beslut om måltidsersättningar som statsanställd skall erlägga
1258/1994
Statsrådets beslut om vissa stöd till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1995
1255/1994
Lag om vissa temporära tullar
1237/1994
Förordning om Räddningsinstitutet
1236/1994
Förordning om de finska beskickningar som är förhandsröstningsställen vid riksdagsmannavalen 1995
1235/1994
Förordning om de av Posten Finland Ab:s anstalter och tillfälliga förhandsröstningsställen samt Posten på Ålands anstalter som är förhandsröstningsställen vid riksdagsmannavalen 1995
1232/1994
Läkemedelsverkets beslut om läkemedelsförteckning
1230/1994
Förordning om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.