Författningsändringsregister: 1994

1222/1994
Lag om begränsning av användningen av indexvillkor
1221/1994
Lag om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen vid indrivning av vissa fordringar, avgifter och tullar samt skatter
1220/1994
Lag om ömsesidig handräckning mellan de behöriga myndigheterna i Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen på beskattningens område
1217/1994
Lag om beskattning av delägare i utländska bassamfund
1214/1994
Statsrådets beslut om delegationen för arbetarskydd beträffande kemiska ämnen
1212/1994
Lag om undantag vid justeringen av förmåner inom utkomstskyddet för arbetslösa
1206/1994
Lag om interventionsfonden för jordbruket
1205/1994
Lag om plantmaterial
1203/1994
Växtskyddslag
1202/1994
Förteckning angående uttaxering per skatteöre år 1995
1201/1994
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar vilka högtidligen skall firas i hela riket år 1995
1194/1994
Förordning om upphävande av 12 a § 4 mom. folkpensionsförordningen
1187/1994
Lag om temporärt undantag från lagen om riksdagsmannaarvode
1184/1994
Lag om arvode och pension för den som valts till företrädare för Finland i Europaparlamentet
1183/1994
Lag om val i riksdagen av företrädare i Europaparlamentet
1180/1994
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar enligt sjukförsäkringssystemet
1179/1994
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1178/1994
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1171/1994
Justitieministeriets beslut om upphävande av justitieministeriets beslut om avgifter för offentligt köpvittnes prestationer
1166/1994
Förordning om Uleåborgs universitet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.