Författningsändringsregister: 1994

1165/1994
Lag om Räddningsinstitutet
1164/1994
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings meddelande om vissa av avdelnings beslut
1163/1994
Trafikministeriets beslut om ikraftträdande av Gemensamma EES-kommittèns beslut nr 21/94 av den 28 oktober 1994
1161/1994
Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/72) avsedda belopp
1160/1994
Förordning om ikraftträdande av konventionen om skydd av arbetstagares fordran i händelse av arbetsgivarens insolvens
1158/1994
Lag om temporära undantag från 2 § 2 mom. lagen om arbetsavtal
1156/1994
Lag om privata allmänna hamnar
1155/1994
Lag om upphävande av privilegier i anslutning till städers hamninnehav
1152/1994
Förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
1146/1994
Lag om social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
1145/1994
Lag om upphävande av lagen om mellanöl
1143/1994
Alkohollag
1142/1994
Statsrådets beslut om stödjande av arbetslösas företagsamhet
1141/1994
Förordning om försäkringsföreningsinspektionen
1139/1994
Lag om verkställighet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
1138/1994
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ryssland om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
1137/1994
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Ryssland om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor
1136/1994
Förordning om ikraftträdande av konventionen om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och protokollet i anslutning därtill samt av lagen om godkännande och tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet
1135/1994
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och om tillämpningen av protokollet
1131/1994
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgifter som med stöd av kemikalielagen uppbärs till social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.