Författningsändringsregister: 1994

1599/1994
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
1597/1994
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av strålskyddslagen
1595/1994
Förordning om ikraftträdande av vissa lagar om statligt stöd och förfarandet vid anmälan av tekniska föreskrifter med anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
1594/1994
Lag om tillämpning av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om förfarandet vid anmälan av tekniska föreskrifter
1593/1994
Lag om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd
1592/1994
Statsrådets beslut om kompensation för värdeminskning i gårdsbruksenheternas lager
1591/1994
Republikens Presidents öppna brev om ändringar i statsrådet
1589/1994
Förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av kärnenergilagen
1588/1994
Förordning om ikraftträdande av vissa lagar som hör till trafikministeriets förvaltningsområde och har anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
1587/1994
Förordning om interventionsfonden för jordbruket
1586/1994
Förordning om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling
1583/1994
Förordning om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
1582/1994
Förordning om importkontroll av vissa jordbruksprodukter
1580/1994
Förordning om ikraftträdande av vissa lagar som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och har anknytning till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen
1579/1994
Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet i anslutning till mervärdesbeskattningen
1578/1994
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad
1577/1994
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar
1576/1994
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om strukturpolitiska stöd för fiskerinäringen
1575/1994
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om register för fiskerinäringen
1574/1994
Förordning om upphävande av förordningen om verkställighet och tillämpning av vissa fiskeriavtal

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.