Författningsändringsregister: 1993

1709/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika
1708/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om skyldighet att föra bok över och lämna uppgifter om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika samt om hantering och förstöring av narkotika
1707/1993
Undervisningsministeriets beslut om vissa examina som medför behörighet som arkitekt och byggnadsarkitekt
1706/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands filmarkiv
1705/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgifter för undervisningsministeriets prestationer
1704/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid statens konstmuseum
1703/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid museiverket
1702/1993
Undervisningsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg
1701/1993
Tullstyrelsens beslut om ändring av de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen
1700/1993
Tullstyrelsens beslut om ändring av de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan avtalsparterna i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt mellan Republiken Finland och de Europeiska gemenskaperna
1699/1993
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillämpningen av lagen om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1994
1698/1993
Handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar
1697/1993
Handels- och industriministeriets beslut om elsäkerhetskrav på elektromedicinsk utrustning inom veterinärmedicin
1696/1993
Handels- och industriministeriets beslut om elektromagnetisk kompatibilitet hos elektrisk utrustning och elanläggningar
1695/1993
Handels- och industriministeriets beslut om övervakning av elektrisk utrustning och om godkännande som skall krävas för viss elektrisk utrustning
1694/1993
Handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet
1693/1993
Undervisningsministeriets beslut om beviljande av extra statsunderstöd för modersmålsundervisning av romaner och elever med främmande modersmål och för sådan undervisning som syftar till att upprätthålla de språkkunskaper som finländska elever som inflyttat från utlandet har förvärvat utomlands, i grundskolan och gymnasiet
1692/1993
Undervisningsministeriets beslut om beviljande av extra statsunderstöd för stödundervisning av invandrare i grundskolan och gymnasiet
1691/1993
Statsrådets beslut om vissa specialarrangemang i fråga om undervisning av invandrare och om beviljande av extra statsunderstöd
1690/1993
Inrikesministeriets beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.