Författningsändringsregister: 1992

1679/1992
Lag om vissa arrangemang för finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet 1993
1678/1992
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift i fråga om dagpenningar enligt sjukförsäkringssystemet
1677/1992
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring
1676/1992
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1675/1992
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om storleken av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
1674/1992
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, en lägenhetsdel och områden från Haukivuori och Hankasalmi kommuner samt Pieksämäki landskommun till Kangasniemi kommun
1673/1992
Inrikesministeriets beslut om ändring i kommunindelningen till vissa delar mellan Evijärvi och Kortesjärvi kommuner
1672/1992
Statsrådets beslut om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa
1670/1992
Förordning om temporär årsavgift för sådan läkarservice inom den öppna sjukvården som ordnas utöver företagshälsovårdsservice
1669/1992
Lag om temporär årsavgift för sådan läkarservice inom den öppna sjukvården som ordnas utöver företagshälsovårdsservice
1667/1992
Statsrådets beslut om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionsstiftelser
1665/1992
Förordning om försäkringskassor
1663/1992
Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift för 1993
1662/1992
Lag om höjd socialskyddspremie för personer med pensionsinkomst
1661/1992
Lag om sjukförsäkringsavgift och sjukförsäkringspremie för 1993
1656/1992
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ersättande av vissa i 5 a § sjukförsäkringslagen avsedda läkemedel som får säljas utan recept
1655/1992
Lag om upphävande av lagen on temporär ändring av 14 § lagen om rehabiliteringspenning
1649/1992
Lag om löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift för 1993
1645/1992
Lag om avgift som för 1993 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna
1641/1992
Miljöministeriets beslut om ränta på vissa räntestödslån

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.