Författningsändringsregister: 1992

1593/1992
Förordning om hur obetydliga utdelningskvoter kan lämnas obeaktade vid konkurs
1578/1992
Lag om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning
1577/1992
Trafikministeriets beslut om persontaxor för busstrafik
1575/1992
Bokföringsförordning
1571/1992
Förordning om ikraftträdande av avtalet mellan EFTA-staterna och Israel samt det i anslutning därtill mellan Finland och Israel uppgjorda protokollet angående handel med lantbruksprodukter samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i dessa
1570/1992
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan EFTA-staterna och Israel samt i det i anslutning därtill mellan Finland och Israel uppsatta protokollet angående handel med lantbruksprodukter
1569/1992
Finansministeriets beslut om proviantering av vissa transportmedel
1568/1992
Finansministeriets beslut om tullfrihet för hemkomstgåvor som en resande inför från utlandet samt om en invånares i Utsjoki, Enare eller Enontekis kommun rätt att tullfritt införa nödvändiga konsumtionsvaror
1566/1992
Statsrådets beslut om de villkor, på vilka accis på skogsgödselmedel återbäres
1564/1992
Statsrådets beslut om beviljande av industritull- och importavgiftsförmåner
1560/1992
Handels- och industriministeriets beslut om definitionen och beräkningen av elektrisk nettoenergi
1559/1992
Finansministeriets beslut om verkställigheten av lagen om accis på elström
1558/1992
Lag om accis på elström
1554/1992
Finansministeriets beslut om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier
1553/1992
Statsrådets beslut om användningen av indexvillkor i byggnadsentreprenadavtal
1551/1992
Inkomstskatteförordning
1538/1992
Lag om skatteskalorna för 1993
1537/1992
Förmögenhetsskattelag
1535/1992
Inkomstskattelag
1533/1992
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om handel med skogsodlingsmaterial

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.