Författningsändringsregister: 1992

1532/1992
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om landsbygdsnäringsdistrikt
1531/1992
Statsrådets beslut om vuxenstudiestöd
1517/1992
Statsrådets beslut om grunderna för bostadsbidraget
1516/1992
Statsrådets beslut om skyddsupplagringsprogram år 1993
1513/1992
Trafikministeriets beslut om havsforskningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1512/1992
Trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
1511/1992
Förordning om upphävande av förordningen om havsforskningsinstitutets avgifter
1510/1992
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter för sjöfartsväsendets prestationer
1508/1992
Förordning om upphävande av förordningen om lotsningstaxa
1507/1992
Förordning om trafikministeriet
1505/1992
Lag om offentlig upphandling
1504/1992
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om anteckningar på minutförsäljningsförpackningar med tobaksprodukter samt om metoder för mätning av tjära och nikotin
1503/1992
Statsrådets beslut om maximimängderna menliga ämnen i tobaksprodukter
1501/1992
Förordning om olycksfallsverket
1499/1992
Förordning om konstindustriella högskolan
1498/1992
Förordning angående fullmakter för de i lagen om statens affärsverk avsedda affärsverken att uppta lån år 1993
1497/1992
Förordning angående fullmakter för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena att uppta lån år 1993
1496/1992
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om överföring till folkpensionsanstalten av uppgifter i anslutning till tillsynen över arbetsplatskassor
1495/1992
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionskassor
1494/1992
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.