Författningsändringsregister: 1992

1493/1992
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd premieprocent
1492/1992
Statsrådets beslut om de genomsnittliga kostnader enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare som är godtagbara såsom utgifter för skötsel av bostad och om maximibeloppen av boendekostnaderna
1488/1992
Lag om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster
1486/1992
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Jorois och Kangaslampi kommuner samt från Nyslotts stad till Rantasalmi kommun
1478/1992
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om när lantmäteriverkets prestationer skall vara avgiftsbelagda, grunderna för avgifterna och storleken av de avgifter som uppbärs för prestationerna
1477/1992
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om fullgörande av skyldigheten att förmala inhemsk råg och inhemskt vete
1473/1992
Statsrådets beslut om trädespremie 1993
1472/1992
Statsrådets beslut om statsbidrag till rådgivningsorganisationer för landsbygden
1468/1992
Förordning om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
1466/1992
Förordning om upphävande av 4 a § förordningen om lantmäteriavgift
1465/1992
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter som skall uppbäras för lantmäteriförvaltningens prestationer
1464/1992
Statsrådets beslut om häradsindelningen
1463/1992
Statsrådets beslut om fastställande av utjämningskoefficienterna för den allmänna statsandelen för kommunerna för 1993--2000 och tiden därefter
1462/1992
Förordning om statsandelar till kommunerna
1459/1992
Förteckning angående uttaxering per skatteöre år 1993
1458/1992
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1457/1992
Finansministeriets beslut om vissa avgiftsbelagda prestationer inom personalförvaltningen
1456/1992
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1993
1455/1992
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Juva, Sulkava och Ristiina kommuner samt Nyslotts stad till Puumala kommun
1454/1992
Statsrådets beslut om bevarande av den regionalpolitiska ställningen som baszon och stödområde oförändrad för Konginkangas kommuns område, då kommunen införlivas med Äänekoski stad

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.