Författningsändringsregister: 1992

1389/1992
Finansministeriets beslut om påvisande av ursprung för erhållande av preferensbehandling för varor som importeras från Litauen
1388/1992
Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen
1387/1992
Tullskatteförordning
1384/1992
Lag om begränsning av användningen av indexvillkor
1383/1992
Trafikministeriets beslut om meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer
1382/1992
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter för meteorologiska institutets prestationer
1381/1992
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Rumänien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
1380/1992
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Rumänien om ömsesidigt främjande av och skydd för investeringar
1379/1992
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Litauen om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
1378/1992
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Litauen om främjande av och skydd för investeringar
1377/1992
Förordning om ikraftträdande av protokollet med Litauen om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
1376/1992
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet med Litauen om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete
1375/1992
Finansministeriets beslut om de grunder enligt vilka värdet på vissa värdepapper fastställs
1374/1992
Arbetsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen
1372/1992
Förordning om upphävande av vissa stadganden i förordningen om avgifter som skall uppbäras för arbetarskyddsstyrelsens prestationer
1371/1992
Förordning om upphävande av förordningen om vissa serviceavgifter inom arbetsförvaltningen
1370/1992
Förordning om ikraftträdande av den av Internationella arbetsorganisationen antagna konventionen om sjömäns välfärd till sjöss och i hamn
1369/1992
Förordning om ikraftträdande av den av Internationella arbetsorganisationen antagna konventionen om uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ
1367/1992
Lag om upphävande av lagen om hemförlovningspenning
1364/1992
Statsrådets beslut om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 1993-2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.