Författningsändringsregister: 1992

1363/1992
Förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare
1362/1992
Förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om riksdagsmannaval och kommunala vallagen
1361/1992
Förordning om allmän rättshjälpsverksamhet i landskapet Åland
1360/1992
Förordning om polisverksamheten och om skötseln av länsmans allmänna förvaltningsuppgifter i landskapet Åland
1359/1992
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer i rättsskyddscentralen för hälsovården
1358/1992
Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband
1357/1992
Förordning om Hamarijärvi naturskyddsområde
1353/1992
Lag om pantlåneinrättningar
1350/1992
Statsrådets beslut om upphävande av statsrådets beslut om allmänna grunder för ersättningar som uppbärs hos statens affärsverk för hälsovårdstjänster producerade av statens regionala företagshälsovårdscentraler
1344/1992
Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift i fråga om dagpenningar
1343/1992
Lag om exceptionell tillämpning av 9 § lagen om pension för arbetstagare 1993
1341/1992
Lag om överföringsavgift då statens ämbetsverk, inrättningar eller affärsverk ombildas till aktiebolag
1339/1992
Handels- och industriministeriets beslut om grunderna för de avgifter som uppbärs för statens riskkapitalgarantier
1336/1992
Lag om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar
1330/1992
Lag om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
1328/1992
Finansministeriets beslut om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1327/1992
Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1321/1992
Lag om tullfrihet för vissa i landet temporärt införda fordon
1320/1992
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa områden från Heinola stad till Heinola landskommun
1319/1992
Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan Karstula och Kyyjärvi kommuner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.