Författningsändringsregister: 1992

1314/1992
Förordning om yrkesinriktad vuxenutbildning
1313/1992
Förordning om medborgarinstitut
1312/1992
Museiförordning
1311/1992
Biblioteksförordning
1303/1992
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkning av naturaförmåner vid förskottsinnehållning år 1993
1302/1992
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkningen av naturaförmåner vid beskattningen för år 1992
1301/1992
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet av mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1992
1300/1992
Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter från Masku kommun till Reso stad
1299/1992
Inrikesministeriets beslut om överföring av ett område från Utajärvi kommun till Muhos kommun
1298/1992
Förordning om Bilregistercentralen
1297/1992
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om verkställighet av överenskommelserna med Sverige om ömsesidiga fiskerätter i Östersjön år 1993
1296/1992
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dagarna för utbetalning av barnbidrag
1295/1992
Statsrådets beslut om nyreglering av vissa polisdistrikt
1294/1992
Statsrådets beslut om skärgårdskommuner och kommuners skärgårdsdelar
1293/1992
Förordning om geodetiska institutet
1292/1992
Förordning om upphävande av förordningen om stöd för återinflyttning och för arbetskraft som flyttar från de nordiska länderna till Finland
1291/1992
Förordning om stödjande av arbetskraftens rörlighet
1285/1992
Förordning om jord- och skogsbruksministeriet
1284/1992
Förordning om gårdsbrukets utvecklingsfond
1283/1992
Förordning om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.