Författningsändringsregister: 1992

1282/1992
Förordning om anstalten för veterinärmedicin och livsmedel
1281/1992
Förordning om kontrollcentralen för växtproduktion
1280/1992
Förordning om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
1279/1992
Förordning om landsbygdsnäringsdistrikt
1276/1992
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter för riksarkivets och landsarkivens prestationer
1275/1992
Förordning om Tammerfors tekniska högskola
1274/1992
Förordning om Åbo universitet
1272/1992
Förordning om upphävning av 7 § förordningen om tillsättning av vitaminer och vissa andra ämnen i livsmedel
1270/1992
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter för statistikcentralens prestationer
1269/1992
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter för Statens utvecklingscentrals prestationer
1264/1992
Lag om upphävande av 60 § civiltjänstlagen
1257/1992
Förordning om användning av fordon på väg
1256/1992
Förordning om fordons konstruktion och utrustning
1255/1992
Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie under år 1993
1254/1992
Statsrådets beslut om ändrande av benämningarna på samt inrättande och indragning av vissa tjänster vid arbetsministeriet
1253/1992
Statsrådets beslut om understöd som betalas som ersättning för renkalvförluster
1252/1992
Statsrådets beslut om understöd som betalas åt renägare som ersättning för förlust av inkomster
1251/1992
Statsrådets beslut om indragning av en tjänst vid undervisningsministeriet
1248/1992
Statsrådets beslut om ändring av benämningen på vissa tjänster vid inrikesministeriet
1246/1992
Förordning om jakt på björn, varg och järv

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.