Författningsändringsregister: 1992

1243/1992
Förordning om statsbudgeten
1242/1992
Förordning om centralfängelset i Tavastehus
1241/1992
Förordning om inrättande av länsfängelset i Tavastland
1239/1992
Lag om oavlönat avbrott för viss tid i tjänsteutövningen och arbetet för tjänsteinnehavare och arbetstagare vid kommuner och kommunalförbund
1236/1992
Lag om upphävande av 9 § 2 mom. lagen om Riksdagsbiblioteket
1235/1992
Lag om upphävande av lagen om Statens tryckericentral
1234/1992
Lag om rätt för statsrådet att överlåta egendom som är i Statens tryckericentrals besittning till ett nytt statsbolag samt om vissa uppgifter som åligger bolaget
1233/1992
Lag om upphävande av lagen om Statens datorcentral
1232/1992
Lag om rätt för statsrådet att överlåta egendom som är i Statens datorcentrals besittning till ett nytt statsbolag
1231/1992
Lag om upphävande av lagen om myntverket i Finland
1230/1992
Lag om upphävande av lagen om Statens måltidscentral
1229/1992
Lag om rätt för statsrådet att överlåta egendom som är i Statens måltidscentrals besittning till ett nytt statsbolag
1228/1992
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
1227/1992
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsersättning vid beskattningen för 1992
1226/1992
Trafikministeriets beslut om statsbidrag till stadstrafiken
1225/1992
Trafikministeriets beslut om grundersättning som beviljas för busstrafik på landsbygden
1224/1992
Statsrådets beslut om begränsning av användningen av arsen- och kvicksilverföreningar och dibutyltennväteborat
1223/1992
Fjärde tilläggsbudgeten för 1992
1222/1992
Förordning angående fullmakter för statsrådet att uppta lån år 1993
1218/1992
Trafikministeriets beslut om vägverkets avgifter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.