Författningsändringsregister: 1992

1217/1992
Förordning om upphävande av förordningen om avgifter för vägverkets prestationer
1212/1992
Lag om temporär ändring av folkpensionsanstaltens finansiering
1207/1992
Statsrådets beslut om inrättande och indragning av vissa tjänster vid handels- och industriministeriet
1203/1992
Lag om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd
1202/1992
Lag om anstalten för veterinärmedicin och livsmedel
1201/1992
Lag om kontrollcentralen för växtproduktion
1200/1992
Lag om jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
1199/1992
Lag om landsbygdsnäringsförvaltningen
1198/1992
Statsrådets beslut innehållande allmänna anvisningar om skäliga hyror för bostadslägenheter på vissa orter
1197/1992
Statsrådets beslut med allmänna anvisningar om höjningar av hyrorna för bostadslägenheter
1193/1992
Förordning om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Liberia
1192/1992
Förordning om ikraftträdande av protokollet till vänskaps-, handels- och konsulärfördraget med Amerikas Förenta Stater
1188/1992
Lag om byte av vissa fastigheter mellan staten, aktiebolaget Oulun Rakennus Oy och aktiebolaget Kiinteistö Oy Lyötynparkki
1187/1992
Lag om försäljning av fastigheter till aktiebolaget Vapo Oy
1186/1992
Undervisningsministeriets beslut om beviljande av rätt att förrätta vigsel åt religionssamfundet Suomen Islamilainen Yhdyskunta
1185/1992
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om antalet kartverks och dataservicebyråer och lantmäteribyråer, deras tjänsteområden och förvaltningsorter
1184/1992
Statsrådets beslut om ränteunderstöd för små och medelstora företag
1183/1992
Statsrådets beslut om förordnande av att vissa kommuner skall utgöra specialområden
1182/1992
Statsrådets beslut om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete
1180/1992
Förordning om gemensamma lärare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.