Författningsändringsregister: 1992

1173/1992
Skattestyrelsens beslut om anmälningsskyldighet beträffande charterbeskattning
1172/1992
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om säkerhetsförslutare på emballage för farliga kemikalier och om varningssymboler för synskadade
1170/1992
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1169/1992
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
1166/1992
Förordning om upphävande av förordningen om utbildningsstöd för änka
1164/1992
Lag om försäkringskassor
1161/1992
Finansministeriets beslut om påvisande av ursprung för erhållande av preferensbehandling för varor som importeras från Estland
1159/1992
Statsrådets beslut om inrättande och indragning av vissa tjänster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
1158/1992
Statsrådets beslut om inrättande och indragning av vissa tjänster vid social- och hälsovårdsministeriet
1153/1992
Förordning om upphävande av förordningen om den finska parten i den finsk-sovjetiska kommitté som förutsättes i den med Sovjetunionen ingångna överenskommelsen om vetenskapligt-tekniskt samarbete
1152/1992
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
1121/1992
Förordning om rättsskyddscentralen för hälsovården
1120/1992
Förordning om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
1074/1992
Lag om rättsskyddscentralen för hälsovården
1073/1992
Lag om forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
1072/1992
Justitieministeriets beslut om hänvisningsförfarandet i författningar som gäller genomförande av Europeiska ekonomiska samarbetsområdets rättsakter
1071/1992
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit
1070/1992
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
1069/1992
Trafikministeriets beslut om upphävande av trafikministeriets beslut om inomhusnät
1068/1992
Trafikministeriets beslut om upphävande av trafikministeriets beslut om typgodkännande av teleterminalutrustningar och radioanläggningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.