Författningsändringsregister: 1992

1067/1992
Trafikministeriets beslut om storleken av kontrollavgiften i kollektivtrafik
1066/1992
Miljöministeriets beslut om införlivande av områden i Pilvineva myrskyddsområde
1065/1992
Miljöministeriets beslut om införlivande av områden i Paljakka naturpark
1064/1992
Miljöministeriets beslut om införlivande av områden i Hiidenportti nationalpark
1063/1992
Miljöministeriets beslut om införlivande av områden i Tiilikkajärvi nationalpark
1061/1992
Miljöministeriets beslut om ränta på vissa räntestödslån
1059/1992
Försvarsministeriets beslut om råmaterial för kemiska stridsmedel och anordningar som lämpar sig för framställning av kemiska stridsmedel och därtill hörande teknologi
1058/1992
Försvarsministeriets beslut om ämnen som lämpar sig för biologisk krigföring och anordningar som lämpar sig för framställning av sådana ämnen
1057/1992
Försvarsministeriets beslut om jämställande med försvarsmateriel av anordningar och teknologi som omfattas av arrangemangen för övervakning av robotteknologin
1056/1992
Justitieministeriets beslut om de skyddade beloppen av lön vid utmätning
1055/1992
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stabilisering av prisnivån för mat- och matindustripotatis
1053/1992
Statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd strömming
1052/1992
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Sverige om ekonomiskt samarbete i internationella krislägen
1050/1992
Lag om upphävande av lagen om statens lantbruksteknologiska forskningsanstalt
1044/1992
Lag om upphävande av lagen om internationella utvecklingskrediter
1043/1992
Tredje tilläggsbudgeten för 1992
1042/1992
Finansministeriets beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott för skatteåret 1993
1041/1992
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inskränkning av laxfisket i Bottniska viken och egentliga Östersjön under år 1992
1040/1992
Trafikministeriets beslut om statsbidrag för buss- och taxitrafik som garanterar basservicetrafiken
1032/1992
Lag om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.