Författningsändringsregister: 1992

1028/1992
Förordning om grundande av St Karins, Kiuruvesi, Närpes, Pyhäjärvi och Somero stad
1027/1992
Lag om rehabilitering av och frontpenning till utländska frivilliga frontmän
1020/1992
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar vilka högtidligen skall firas i hela riket år 1993
1019/1992
Förordning om idrottsutbildningscentrer med statsandel
1017/1992
Lag om ett fastighetsbyte mellan staten och Postbanken Ab
1014/1992
Förordning om ikraftträdande av protokollet med Estland om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet
1013/1992
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet med Estland om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete
1012/1992
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen
1011/1992
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om främjande av och skydd för investeringar
1010/1992
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om pensionsavgift enligt lagen om arbetstagares pensionsavgift
1008/1992
Lag om uppskjutande av verkställigheten av den systematiska tandvården för vuxna
1006/1992
Lag om pensionsavgift för tjänsteinnehavare och arbetstagare som omfattas av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare
1005/1992
Lag om pensionsavgift för anställda som omfattas av statens pensionssystem
1004/1992
Lag om arbetstagares pensionsavgift
999/1992
Inrikesministeriets beslut om fastställande av bärkraftsklassificering av kommunerna för år 1993
998/1992
Förordning om handläggning i statsrådet av ärenden angående markens externa värde
995/1992
Statsrådets beslut om begränsning av bullret från gräsklippare
994/1992
Statsrådets beslut om begränsning och bestämning av bullret från byggnadsmaskiner och byggnadsutrustning
993/1992
Statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå
988/1992
Lag om Bilregistercentralen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.