1610/1992

Undervisningsministeriets beslut om beviljande av extra statsunderstöd för modersmålsundervisning av elever med främmande modersmål och för sådan undervisning som syftar till att upprätthålla de språkkunskaper som finländska elever som inflyttat från utlandet har förvärvat utomlands i grundskolan och gymnasiet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Förvaltningsområde: Undervisningsministeriet
Ikraftträdande: 01.01.1993 - 31.12.1993
OBS: upphäv. 23.12.1987 dag för OPMp n:o 13344/210/87 muutoksineen och 30.6.1988 dag för OPMp n:o 13344/210/87

Denna författning har utfärdats med stöd av följande författningar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.