Författningsändringsregister: 1991

1683/1991
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ett internationellt energiprogram samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet och om tillämpningen av avtalet
1682/1991
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om ett internationellt energiprogram och om tillämpningen av avtalet
1680/1991
Lag om upphävande av lagen om accis på fosforgödselmedel
1678/1991
Lag om användning av indexvillkor i arbets-, tjänste- och funktionärskollektivavtalen för 1992 och 1993
1671/1991
Lag om skatteskalorna och skatteprocentsatserna vid statsbeskattningen för 1992
1670/1991
Lag om tullfrihet för vissa i landet temporärt införda fordon
1669/1991
Jordbruksstyrelsens beslut om åkerröjning och det förfarande som skall iakttas i tillståndsärenden
1667/1991
Lag om tillämpning 1992 av vissa stadganden i lantbruksinkomstlagen
1659/1991
Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria år 1992
1658/1991
Finansministeriets beslut om resekostnadsersättning till statens arbetstagare
1653/1991
Handels- och industriministeriets beslut om beloppet av transportstöd vid fartygstransporter som avses i 12 § 1 mom. lagen om regionalt stödjande av transporter
1652/1991
Handels- och industriministeriets beslut om den lägsta transportavgift som berättigar till regionalt transportstöd
1651/1991
Förordning om anställningsförhållandet för medlemmar av det internationella sekretariatet vid Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa
1647/1991
Förordning om stöd för återinflyttning och för arbetskraft som flyttar från de nordiska länderna till Finland
1646/1991
Förordning om stödjande av arbetskraftens inhemska rörlighet
1641/1991
Förordning om ändring av benämningarna på vissa tjänster vid exekutionsverken
1632/1991
Förteckning angående uttaxering per skattöre år 1992
1631/1991
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1630/1991
Finansministeriets beslut om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 1992
1629/1991
Förordning om skatteförvaltningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.