Författningsändringsregister: 1991

1628/1991
Lag om ägobyte mellan staten och Helsingfors stad
1626/1991
Miljöministeriets beslut om bidrag för att ersätta skador förorsakade av fridlysta sällsynta djur
1625/1991
Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i vissa domsagor och rådstuvurätter
1623/1991
Statsrådets beslut om tingsrätternas domkretsar
1616/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd premieprocent
1615/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om storleken av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
1614/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om dyrortsklassificering av orterna för utbetalning av försörjningspension och tilläggsränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
1613/1991
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om justering av i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedd inkomstgräns
1609/1991
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster samt ändring av vissa tjänstebenämningar vid olycksfallsverket
1608/1991
Förordning om mottagningsstationer och förläggningar för asylsökande
1607/1991
Lag om energiunderstöd
1606/1991
Statsrådets beslut om justering av vissa avgifter enligt läkemedelslagen
1594/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid museiverket
1593/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom arkivväsendet
1592/1991
Förordning angående ändring av undervisningsområdet för professors- och birädande professorstjänster vid vissa högskolor
1584/1991
Förordning om ändring av förordningen om Joensuu universitet
1581/1991
Förordning om tillsättning av tjänster som professor och biträdande professor vid högskolor
1580/1991
Förordning om upphävande av förordningen om rådet för skolärenden
1579/1991
Statsrådets beslut om upphävning av statsrådets beslut om resekostnadsersättning till statens arbetstagare
1578/1991
Förordning om avgifter för konsumentverkets prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.