Författningsändringsregister: 1991

1471/1991
Statsrådets beslut om arbetslöshetsförsäkringspremie under år 1992
1470/1991
Statsrådets beslut om statsunderstöd åt specialyrkesläroanstalter för deras driftskostnader
1469/1991
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
1468/1991
Förordning om överflyttning av vissa tjänster och ändring av benämningen på en viss tjänst inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
1465/1991
Lag om mottagningsstationer och förläggningar för asylsökande
1464/1991
Social- och hälsostyrelsens beslut om läkemedelsförteckning
1463/1991
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
1458/1991
Förordning om avgifter för strålsäkerhetscentralens prestationer
1455/1991
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsersättning vid beskattningen för 1991
1454/1991
Finansministeriets beslut om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1453/1991
Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1447/1991
Förordning om upphävande av 2 § 4 mom. marktäktsförordningen
1446/1991
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet av mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1991
1445/1991
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkning av naturaförmåner vid förskottsinnehållning år 1992
1444/1991
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkningen av naturaförmåner vid beskattningen för år 1991
1438/1991
Förordning om Lammi biologiska stations naturskyddsområde
1437/1991
Förordning om Aulanko naturskyddsområde
1431/1991
Statsrådets beslut innehållande allmänna anvisningar om skäliga hyror för bostadslägenheter på vissa orter
1430/1991
Statsrådets beslut med allmänna anvisningar om höjningar av hyrorna för bostadslägenheter
1429/1991
Statsrådets beslut om överförande av avgöranderätten i vissa ärenden gällande extra pension

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.