Författningsändringsregister: 1989

987/1989
Förordning om indragning av en tjänst vid inrikesministeriet
980/1989
Skattestyrelsens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg
979/1989
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkning av naturaförmåner vid förskottsinnehållning år 1990
978/1989
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttagas vid beräkningen av naturaförmåner för år 1989
977/1989
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar inom lantmäteriförvaltningen
976/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Nederländerna om internationella landsvägstransporter
975/1989
Lag om fullföljd vid sökande av domstolstjänst
974/1989
Förordning om Bredvikens naturskyddsområde
973/1989
Förordning om Telkkämäki naturskyddsområde
972/1989
Personalfondsförordning
967/1989
Skattestyrelsens beslut angående rotprisområden vid skogsbeskattning
966/1989
Miljöministeriets beslut om ränta på vissa räntestödslån
963/1989
Statsrådets beslut om ändring av tulltariffen
962/1989
Statsrådets beslut om begränsning av importen av fullständigt halogenerade klorfluorkolväteföreningar samt bromfluorklorkolväteföreningar och bromfluorkolväteföreningar
961/1989
Förordning om upphävande av 2 mom. ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av förordningen om främjande av näringsverksamhet i liten skala på landsbygden
958/1989
Förordning angående ökning av fullmakterna för de i lagen om statens affärsverk avsedda affärsverken att uppta lån år 1989
957/1989
Förordning om ikraftträdande av ändringar i de till 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss anslutna reglerna
956/1989
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning från fartyg och luftfartyg
955/1989
Lag om ombildning av Finlands Arbetarsparbank till affärsbank
954/1989
Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att utge innehållningsbevis och om tillgodoräknande av förskottsinnehållning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.