Författningsändringsregister: 1989

1327/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster vid trafikministeriet och dess förvaltningsområde
1325/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom finansministeriets förvaltningsområde
1324/1989
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar vid skatteförvaltningen
1323/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid finansministeriets förvaltningsområde
1322/1989
Matrikelförordning
1321/1989
Förordning angående fullmakter för statsrådet att uppta lån år 1990
1318/1989
Förordning om inrättande och indragning av vissa tjänster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
1317/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av protokoll nr 3 till avtalet med Polen om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln
1316/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av avtalet med Polen om ömsesidigt avvecklande av hindren för handeln
1315/1989
Statsrådets beslut om svåra sjukdomar och handikapp som avses i 23 d § 2 mom. sjukförsäkringslagen
1310/1989
Lag om höjning av försäkrads folkpensionspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för 1990
1303/1989
Statsbudgeten för Republiken Finland för 1990
1302/1989
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om upphävande av social- och hälsovårdsministeriets beslut innefattande allmän instruktion för de kommunala alkoholinspektörerna
1301/1989
Förordning om kvantitativa begränsningar som tillämpas i landets utrikeshandel
1300/1989
Förordning om Uddskatans naturskyddsområde
1299/1989
Förordning om ikraftträdande av andra och fjärde tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen om Europarådets privilegier och immunitet
1298/1989
Förordning om ikraftträdande av det tredje tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen samt det andra tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Finland och Europeiska kol- och stålgemenskapen och dess medlemsstater, vilka protokoll har uppgjorts med anledning av Spaniens och Portugals anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen, samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i tilläggsprotokollen
1297/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i det tredje tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen samt det andra tilläggsprotokollet till frihandelsavtalet mellan Finland och Europeiska kol- och stålgemenskapen och dess medlemsstater, vilka protokoll har uppgjorts med anledning av Spaniens och Portugals anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen
1296/1989
Skattestyrelsens beslut om sätten för och storleken av förskottsinnehållning
1295/1989
Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 1990

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.