Författningsändringsregister: 1989

1294/1989
Skattestyrelsens beslut om förnyat fastställande av personlig innehållningsprocent
1293/1989
Miljöministeriets beslut om när kommunala planer för bekämpning av fartygsoljeskador skall underställas vatten- och miljöstyrelsen för fastställelse
1285/1989
Statsrådets beslut om vissa priser inom Post- och televerket
1284/1989
Statsrådets beslut om bidrag för ersättande av renägares inkomstbortfall
1283/1989
Statsrådets beslut om ändring av namnen på Pedersöre och Uleåborgs länsmansdistrikt
1281/1989
Statsrådets beslut om förordnande av att vissa kommuner och en kommundel skall utgöra specialområden
1277/1989
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster vid polisen
1276/1989
Förordning om ändring av vissa tjänstebenämningar vid inrikesministeriet
1275/1989
Lag om undantagsförfarande när statsandelarna för brand- och räddningsväsendets driftskostnader beviljas
1272/1989
Förordning om avgifter till vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
1271/1989
Förordning om Statens spannmålsförråd
1269/1989
Förordning om förrättningsarvoden till veterinärer
1263/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om lika pris för producentmjölk samt om grunderna för prissättningen enligt kvalitet och sammansättning
1262/1989
Statsrådets beslut om begränsning av kläckningen av hönsägg
1261/1989
Lag om balansering av lantbruksproduktionen
1248/1989
Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift 1990
1247/1989
Lag om sjukförsäkringsavgiften och sjukförsäkringspremien för 1990
1245/1989
Förordning om ikraftträdelse av lagen om ändring av atomansvarighetslagen
1237/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om upphävande av 3 § lantbruksministeriets beslut angående vägning av slaktkroppar
1235/1989
Handels- och industriministeriets beslut om beloppet av transportstöd vid fartygstransporter som avses i 12 § 1 mom. lagen om regionalt stödjande av transporter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.