Författningsändringsregister: 1989

1234/1989
Handels- och industriministeriets beslut om den lägsta transportavgift som berättigar till regionalt transportstöd
1231/1989
Statsrådets beslut om minimipris och riktpris för saluförd strömming och vassbuk
1227/1989
Förordning om ändring av undervisningsområdet för en tjänst vid Lapplands högskola
1225/1989
Förordning om behörighetsvillkoren för och besättande av vissa tjänster vid Helsingfors universitets naturhistoriska centralmuseum
1224/1989
Lag om ordnande av ställningen för de anställda vid centralarkivet för upplösta församlingar som övergår i statens tjänst
1219/1989
Förordning om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
1217/1989
Förordning om avgifter för övervakning av elarbeten
1216/1989
Förordning om gottgörelse för bolagsskatt
1211/1989
Förordning om skattelättnader inom utvecklingsområdet
1210/1989
Lag om ägobyte mellan staten och aktiebolaget YIT-Yhtymä Oy
1208/1989
Statsrådets beslut om uppbörd av statens trafikskadekostnader hos statens affärsverk
1207/1989
Statsrådets beslut om ett skadeskyddssystem för statens affärsverk
1205/1989
Förordning om krigsinvalidernas jubileumsmynt
1202/1989
Förordning angående ökning av fullmakterna för de i lagen om statens affärsverk (627/87) avsedda affärsverken att uppta lån år 1990
1201/1989
Förordning om temporära arrangemang beträffande statsbudgeten
1199/1989
Förordning om ikraftträdande av tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om skydd av djur under internationell transport
1198/1989
Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde och den därtill anslutna fiskeristadgan, samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen och fiskeristadgan
1197/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde och den därtill anslutna fiskeristadgan
1196/1989
Förordning om avgifter till tekniska kontrollcentralen
1195/1989
Statsrådets beslut om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.