Författningsändringsregister: 1989

1191/1989
Byggskattelag för 1990
1190/1989
Lag om användning av indexvillkor i arbets-, tjänste- och funktionärskollektivavtalen för 1990 och 1991
1189/1989
Skattestyrelsens beslut om det avdrag som skall göras från lön som begränsat skattskyldig studerande eller praktikant eller person som arbetar inom ramen för nordiskt program för arbetsutbyte erhåller
1187/1989
Skattestyrelsens beslut om grunderna för beräkning av resekostnadsersättningar avsedda i 83 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet vid beskattningen för år 1989.
1185/1989
Trafikministeriets beslut om fordons säkerhetsutrustning och rostskyddsbehandling
1184/1989
Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1183/1989
Finansministeriets beslut om grunderna för återanskaffningsvärdet hos vattenkraftverk och dess konstruktioner
1182/1989
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
1178/1989
Undervisningsministeriets beslut om storleken av den upphovsrättsliga avgift som skall erläggas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband
1175/1989
Förordning om Sibelius-Akademin
1172/1989
Skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1989
1171/1989
Förteckning angående uttaxering per skattöre år 1990
1170/1989
Finansministeriets beslut om statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar
1169/1989
Finansministeriets beslut om redovisningsverken
1167/1989
Förordning om ändring av benämningen på en tjänst vid befolkningsregistercentralen
1166/1989
Förordning om indragning och inrättande av vissa tjänster vid befolkningsregistercentralen
1165/1989
Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot
1163/1989
Förordning om ändring av benämningen på vissa tjänster inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde
1155/1989
Förordning om marknadsföringsrådet för lantbruket
1153/1989
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om verkställighet av överenskommelserna med Sverige och Sovjetunionen om fiske år 1990

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.