Författningsändringsregister: 1989

1150/1989
Förordning om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena
1144/1989
Lag om statens bostadsfond
1141/1989
Lag om upphävande av lagen om förhandlingssystem vid bostadsfinansiering
1138/1989
Lag om upphävande av lagen om statsunderstöd åt småbrukares kreaturskontrollföreningar och tjurhållningssammanslutningar
1137/1989
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § lagen om pension för företagare avsedd premieprocent
1136/1989
Statsrådets beslut om storleken under 1990 av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om olycksfallsförsäkring
1135/1989
Statsrådets beslut om medicinaltaxa
1127/1989
Lag om upphävande av 11 § lagen om semesterpenning för småföretagare
1124/1989
Lag om Statens spannmålsförråd
1122/1989
Lag om höjning av återbäringar och av slutlig skatt vid uppbörd på grundval av beskattningen för 1990
1120/1989
Lag om accis på fosforgödselmedel
1116/1989
Statsrådets beslut om understöd för sänkande av räntekostnaderna för småtonnage
1109/1989
Lag om ombildning av en hypoteksbank till affärsbank och fusion mellan en hypoteks- och en affärsbank
1108/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1107/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
1106/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de nordiska länderna om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet
1105/1989
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet mellan de nordiska länderna om den rättsliga ställningen för samnordiska institutioner och deras anställda
1104/1989
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om justering av i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedd inkomstgräns
1100/1989
Förordning om avgifter för besiktning av radiostationer på fartyg
1099/1989
Radioavgiftsförordning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.