Författningsändringsregister: 1989

1098/1989
Förordning om tjänstebrevsrätt i posttrafiken
1096/1989
Förordning om ändring av undervisningsområdet för en tjänst vid Åbo Akademi
1094/1989
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1093/1989
Republikens Presidents öppna brev angående en ändring i statsrådet
1092/1989
Förordning om vissa tjänsteregleringar vid arbetsministeriet
1088/1989
Förordning om Kartcentralen
1087/1989
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet om gemensam finansiering av vissa flygsäkerhetstjänster på Grönland och Färöarna
1086/1989
Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet om gemensam finansiering av vissa flygsäkerhetstjänster på Island
1084/1989
Förordning om minsta penningbelopp av böter
1083/1989
Förordning om ordningsbot i vägtrafik
1081/1989
Lantbruksinkomstförordning
1078/1989
Lag om temporära arrangemang för anstånd med amorteringar och räntor på vissa bostadslån
1077/1989
Lag om lantbruksförvaltningens gårdsbruksregister
1076/1989
Lag om lantbruksräkning 1990
1073/1989
Lag om skattelättnader inom utvecklingsområdet
1072/1989
Statsrådets beslut om såsom utgifter för skötsel av bostad godtagbara genomsnittliga kostnader i enlighet med lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
1071/1989
Statsrådets beslut om begränsning av användningen av PCB och PCT
1070/1989
Statsrådets beslut om postavgifterna för tidningar
1069/1989
Förordning om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet
1064/1989
Lag om Helsingfors universitetscentralsjukhus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.