Författningsändringsregister: 1989

1063/1989
Lag om införande av lagen om specialiserad sjukvård
1062/1989
Lag om specialiserad sjukvård
1060/1989
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om fastställande av i 10 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd premieprocent
1058/1989
Statsrådets beslut om delegationen för zigenarärenden
1056/1989
Lag om upphävande av 21 § lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner
1055/1989
Lag om upphävande av 26 § lagen om statens tjänstekollektivavtal
1051/1989
Skattestyrelsens beslut om de grunder enligt vilka beskattningsvärdet av mark av annan fastighet än gårdsbruksenhet skall räknas ut vid beskattningen för år 1989
1050/1989
Statsrådets beslut om beviljande av understöd för räntekostnader för pälsdjursfarmares räntestödslån
1048/1989
Statsrådets beslut angående ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet
1047/1989
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1046/1989
Statsrådets beslut om fiskevårdsavgiftens och pilkfiskeavgiftens belopp
1045/1989
Stiftelseförordning
1042/1989
Lag om upphävande av 4 § 2 mom. lagen om vägning av slaktkroppar
1037/1989
Statsrådets beslut om kranar och besiktning av dem
1036/1989
Förordning om ändring av undervisningsområdet för en tjänst vid Tekniska högskolan
1033/1989
Förordning om undervisningsområdet för en professur vid Helsingfors universitet
1032/1989
Förordning om statens regionindelningsdelegation
1031/1989
Förordning om skyddat belopp vid utmätning av lön
1030/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet med Förenade Arabemiraten om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete
1029/1989
Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Österrike om internationell landsvägstrafik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.